Bất động sản mới nhất

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.5T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x13 m2
3.6T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.1x13.4 m2
3.6T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x19.5 m2
1.18T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x5.1 m2
3.6T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.45x11.7 m2
5.5T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x12 m2
1.35T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x8 m2
15.5T
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 10x23 m2
710 TR
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x4 m2
3.58T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x13 m2
4.15T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
4.2T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
14.5T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x24 m2
2.75T
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.5x18 m2
21T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x28 m2
16.5T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
3.8T
 • Loại:
 • Diện tích: 57 m2
4.1T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x13 m2
2.9T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.7x10 m2
7.75T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
45 TR
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x24 m2
8.3T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.6x16 m2
1.4T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x5 m2
 • Loại:
 • Diện tích: x m2