Bất động sản NHÀ ĐẤT HẺM TRÊN 3m

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
3.6T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.1x13.4 m2
3.6T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x19.5 m2
1.18T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x5.1 m2
5.5T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x12 m2
1.35T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x8 m2
4.15T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
3.8T
 • Loại:
 • Diện tích: 57 m2
4.1T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x13 m2
2.9T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.7x10 m2
1.4T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x5 m2
8T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.5x17 m2
5.3T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17 m2
3.5T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 35 m2
7.3T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.3x12 m2
3.45T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x11 m2
3.5T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x15 m2
4.1T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9.25 m2
3.4T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6.4x17 m2
4.1T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x13 m2
3.5T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x25 m2
16.8T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x22 m2
9.7T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x20 m2
1.15T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x11 m2
3.5T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x12 m2