Bất động sản MẶT TIỀN

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
3.6T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.45x11.7 m2
14.5T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x24 m2
21T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x28 m2
16.5T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
7.75T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
8.3T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.6x16 m2
13.5T
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 12x20 m2
15.9T
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 11.5x18.5 m2
6.2T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x14 m2
3.5T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x8 m2
4.8T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2.9x14 m2
5.7T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x7.5 m2
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x26 m2
12.8T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15 m2
5.6T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x16 m2
11T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
8.5T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
13T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x15 m2
15.5T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 11x20 m2
8.5T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x20 m2
6.6T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x18.7 m2
10.5T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
14T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x15 m2
4.25T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2