Bất động sản Quận 7

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
15.5T
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 10x23 m2
710 TR
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x4 m2
3.58T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x13 m2
4.15T
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
2.75T
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.5x18 m2
7.75T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
45 TR
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x24 m2
8.3T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.6x16 m2
13.5T
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 12x20 m2
15.9T
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 11.5x18.5 m2
5.7T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x7.5 m2
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x26 m2
3.4T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6.4x17 m2
12.8T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15 m2
5.6T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x16 m2
11T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
8.5T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
13T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x15 m2
15.5T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 11x20 m2
8.5T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x20 m2
2.05T
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x7 m2
3.25T
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 5.5x13.7 m2
10.5T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
14T
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x15 m2